De rijwoning ”anders”

DE RIJWONING ”ANDERS”

In het kader van de wedstrijd Mijn huis mijn Jonge Architect 2012 ontwierp ik samen met een collega architect De rijwoning ”anders”
Ontwerpteam: Jonas Marga, Katrien Glas
Opdrachtgever: Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningen – VMSW
Jaar: 2012
Locatie: Hemiksem
Status: Niet weerhouden

Om jonge architecten een kans te bieden schrijft de VMSW regelmatig wedstrijden uit onder de noemer Mijn huis mijn Jonge Architect. Het winnende ontwerp wordt effectief gerealiseerd.

In Hemiksem wilde de VMSW een een stedelijk uitbreidingsgebied ontwikkelen. Samen met een collega architect ontwierp ik De rijwoning ”anders”.

Het doel van De rijwoning ”anders” bestond erin aansluiting te vinden met de reeds bestaande verstedelijkte omgeving met de typische rijwoning. Anderzijds creëerden we door de aanleg van voor- en achtertuintjes een atypisch groen karakter in het straatbeeld.

Via een doordachte configuratie streefden we naar een evenwicht tussen densiteit en sociale beleving. Bovendien streefden we een hoge energie-efficiëntie na.